Beroepsorganisatie

Onze advocaten zijn beëdigd en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:

Nederlandse orde van Advocaten
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag

Op de website van deze organisatie vindt u de wettelijke voorschriften en gedragsregels waaraan advocaten zich moeten houden. Enkele van onze advocaten zijn tevens als Rechtsanwalt ingeschreven en geregistreerd bij de Rechtsanwaltkammer in Düsseldorf en is in die hoedanigheid onderworpen aan het Duitse recht.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Boels Zanders zijn van toepassing op al onze dienstverlening. Een kopie van onze voorwaarden krijgt u altijd als onderdeel van onze opdrachtbevestiging toegezonden. Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

Cliëntidentificatie

Advocaten zijn wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar de identiteit van de opdrachtgever. De aard van de dienstverlening is bepalend voor de wijze van het onderzoek en identificatie. Wij kunnen uw opdracht pas aanvaarden nadat onderzoek en identificatie zijn afgerond.

Onze beroepsgroep is verder verplicht te controleren of de voor u te verrichten diensten vallen onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet verplicht advocaten tot het melden van ongebruikelijke transacties, zonder kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever.

Wij zijn bovendien verplicht het UBO-register te raadplegen en eventuele discrepanties te melden bij de Kamer van Koophandel.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Boels Zanders is ondergebracht bij AON, gevestigd aan de Condensatorweg 54 te Amsterdam. De aansprakelijkheid is gedekt, ongeacht waar ter wereld de fout is begaan of het voorval heeft plaatsgevonden. Voor USA/Canada geldt een aantal aanvullende voorwaarden.

Niet tevreden?

Boels Zanders hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Ons kantoor wil er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor, Ruud Tuinstra. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling.

Wij streven ernaar, als dat mogelijk is in overleg met u, een oplossing voor de gerezen klacht te vinden, en in elk geval aan uw klacht afdoende aandacht te besteden en daarover een standpunt in te nemen. In beginsel trachten wij de klacht binnen vier weken af te handelen.

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan