Sectoren / Onderwijs

Onderwijs

Als onderwijsinstelling begeleidt u kinderen, jongeren en (jong)volwassenen bij hun eerste stappen in de wereld of in hun vak. Daarbij werkt u in een sector die sterk gereguleerd is, met specifieke wetten, regels en afspraken. Met hun gedegen kennis van het onderwijsrecht en de onderwijsactualiteit begeleiden onze specialisten u bij strategische vraagstukken en juridische kwesties, in de volle breedte van ons vak.

Het onderwijs kent specifieke regels voor tal van onderwerpen. Dat kan complex zijn. De kracht van Boels Zanders zit in de bundeling van de verschillende rechtsgebieden, gecombineerd met een focus op onderwijsrechtelijke thema’s. Daardoor kunnen we over tal van onderwerpen met u meedenken en pragmatisch advies uitbrengen. In onze juridische advisering worden de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke aspecten van uw sector meegenomen.

Onze advocaten werken voor onderwijsinstellingen in heel Nederland. Ze kennen de onderwijswet- en regelgeving en de bijzondere geschillenprocedures in de verschillende sectoren. Die onderwijsrechtelijke kennis, in combinatie met onze expertise op andere rechtsgebieden, zorgt ervoor dat we uw instelling bij ieder juridisch vraagstuk met specialistische kennis van dienst kunnen zijn. Daarbij werken we graag samen met uw eigen (juristen)team om gezamenlijk tot de beste oplossing te komen.

Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

De sectorspecifieke wet- en regelgeving krijgt in het hbo en wo een nieuwe dimensie. Onderwijs gaat er hand in hand met onderzoek, waardoor vraagstukken van samenwerking, (wetenschappelijke) integriteit en intellectueel eigendom een grotere rol gaan spelen. Uw instelling beweegt zich in een (internationaal) zeer dynamisch veld. Daardoor zijn de vragen veelal complex en de belangen groot – reden genoeg om u bij te laten staan door juridisch specialisten met kennis van zaken.

Middelbaar beroepsonderwijs

Als mbo-instelling vervult u een bijzondere rol. De vakmensen van morgen leidt u vandaag op. Uw studenten staan met één been in het onderwijs en één been in de beroepspraktijk. Uw onderwijs krijgt daarom vaak vorm in samenwerking met het bedrijfsleven. Dat vraagt om juridisch adviseurs die uw wereld én die van uw samenwerkingspartners kennen. Bij Boels Zanders vindt u die adviseurs.

Voortgezet onderwijs

Jongeren begeleiden op hun weg naar volwassenheid: als instelling voor voortgezet onderwijs vervult u een belangrijke taak. En een uitdagende, want het geven van goed onderwijs is met een toenemend lerarentekort niet eenvoudig. Onze advocaten helpen u om te voldoen aan de eisen die de wet u stelt en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Primair onderwijs

Kinderen, ouders, medewerkers. Overheden, samenwerkingsverbanden en ketenpartners: Bij uw instelling voor primair onderwijs komen veel stakeholders samen om het jonge kind goed op weg te helpen. Kansengelijkheid en passend onderwijs zijn belangrijke thema’s voor uw sector. Wij helpen u graag om aan al uw juridische verplichtingen te voldoen, zodat u uw rol met verve kunt vervullen.

Bekostigd en particulier onderwijs

Naast het reguliere rijksbekostigd onderwijs is het particulier onderwijs in opmars: van bijlesinstituten of ‘schaduwonderwijs’ tot basisscholen, middelbare scholen, en instellingen voor mbo, hbo en wo. Ook veel bekostigde onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo zijn commercieel actief door het aanbieden van contractonderwijs. Onze advocaten kennen de wettelijke vereisten voor bekostigd en particulier onderwijs, en staan u graag bij met juridisch advies en begeleiding.

Kinderopvang

Als kinderopvangorganisatie heeft u te maken met geheel eigen wet- en regelgeving. Vaak is er bovendien sprake van een intensieve samenwerking tussen kinderopvang en basisschool. IKC-vorming is daar een goed voorbeeld van. Onze specialisten zijn goed thuis in de wet- en regelgeving voor kinderopvang en primair onderwijs. We weten precies aan welke juridische vereisten u moet voldoen, en kunnen u daardoor goed adviseren bij alle vraagstukken die zich voordoen.

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan