Events / Het omgevingsrecht op de schop (locatie Eindhoven)
Seminar

Het omgevingsrecht op de schop (locatie Eindhoven)

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de praktijk

Na jaren van voorbereiding en uitstel treedt de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving op 1 januari 2024 dan ook in werking. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt op deze dag van kracht. Het omgevingsrecht gaat daarmee flink op de schop. Twee nieuwe wetten met grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving en iedereen die er in de praktijk mee te maken heeft.

Tijdens het seminar ‘Het omgevingsrecht op de schop’ lichten we de belangrijkste wijzigingen van de wetten voor u toe, demonstreren we de verschillen tussen het huidige en toekomstige systeem via praktijkvoorbeelden en geven we u tips en tricks mee zodat u goed beslagen ten ijs komt op 1 januari aanstaande.

Voor wie is dit seminar?

Het seminar ‘Het omgevingsrecht op de schop’ richt zich met name op overheden, ontwikkelaars, woningcorporaties en ondernemingen in de vastgoedsector.

10 oktober 2023
Overheden: 09:00 - 13:00 uur Marktpartijen: 13:30 - 17:15 uur
Conferentiecentrum Eindhoven

Op donderdag 2 november presenteren we inhoudelijk hetzelfde programma in Roermond. U kunt tijdens het aanmelden uw voorkeur voor datum en locatie doorgeven.

Ochtendprogramma: overheden

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.15 uur Plenaire sessie 1: De Omgevingswet deel 1
10.00 uur Pauze
10:15 uur Plenaire sessie 2: De Omgevingswet deel 2
11.00 uur Pauze
11.15 uur Plenaire sessie 3: De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
12.00 uur Lunch
13.00 uur Einde ochtendprogramma

Middagprogramma: marktpartijen

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
13.45 uur Plenaire sessie 1: De Omgevingswet deel 1
14.30 uur Pauze
14.45 uur Plenaire sessie 2: De Omgevingswet deel 2
15.30 uur Plenaire sessie 3: De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
16.15 uur Borrel
17.15 uur Einde middagprogramma

Eén wet voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingswet vervangt in totaal 26 wetten en een nog groter aantal ‘algemene maatregelen van bestuur’ (amvb’s) op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. Daarmee is de Omgevingswet de grootste wetswijziging sinds de Grondwet van 1848.

Met de invoering van deze wet en de onderliggende regelgeving wordt het omgevingsrecht ingrijpend gewijzigd. Het omgevingsrecht wordt in het nieuwe systeem meer integraal benaderd. Zo wordt het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan: een plan dat een bredere reikwijdte heeft en veel meer mogelijkheden dan het huidige bestemmingsplan, denk daarbij aan het opnemen van regels over evenementen of gebodsbepalingen. Een goede voorbereiding op de Omgevingswet is essentieel voor iedereen die te maken heeft met bestuurs- en/of omgevingsrecht. Tijdens het seminar zullen we dan ook onder andere ingaan op het omgevingsplan, de omgevingsvergunning, handhaving onder de Omgevingswet, het overgangsrecht en de uitdaging die de Omgevingswet biedt voor de energietransitie.

 

Bouwtoezicht op de schop

Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt op 1 januari 2024 van kracht. Die inwerkingtreding volgt op een wetgevingsproces dat maar liefst 20 jaar in beslag heeft genomen. De Wkb beoogt de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren door de positie van opdrachtgevers te versterken en het gemeentelijk bouwtoezicht gedeeltelijk te privatiseren. Daartoe worden de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek (titel aanneming van werk) gewijzigd.

Het bouwtoezicht in Nederlands is al lange tijd op dezelfde manier ingericht. Daarin komt met de inwerkingtreding van de Wkb verandering. Het bouwtoezicht wordt met de Wkb namelijk ingrijpend gereorganiseerd. Daarnaast brengt de wet aanpassingen met zich mee voor wettelijke uitgangspunten die sinds jaar en dag gelden voor aannemingsovereenkomsten. Die aanpassingen raken aan de kernafspraken tussen opdrachtgevers en aannemers, waaronder de aansprakelijkheids- en risicoverdeling. Met andere woorden: de meest ingrijpende wetswijziging voor de bouwpraktijk sinds tijden staat voor de deur. Voor iedereen die betrokken is bij de bouwpraktijk is het daarom van groot belang zich goed voor te bereiden op de invoering van de Wkb.

Contact

Wilt u het congres graag met meerdere personen bezoeken? Of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met Eloy Noya via [email protected]. Voor vragen over de inhoud kunt u terecht bij Nina Rijsterborgh : [email protected].

Praktische informatie

Het aantal plaatsen voor het seminar ‘Het omgevingsrecht op de schop’ is beperkt, dus meld u snel aan om zeker te zijn van een plek.

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan