Updates / Een beslissing van de rechtbank in Duitsland zonder rechterlijke toetsing: het Mahnbescheid & Vollstreckungsbescheid
17 05 2024

Een beslissing van de rechtbank in Duitsland zonder rechterlijke toetsing: het Mahnbescheid & Vollstreckungsbescheid

Nederlandse bedrijven en particulieren die een Duitse factuur niet (volledig) betalen voor de vervaldatum kunnen een brief ontvangen van een Duitse rechtbank zonder voorafgaande hoorzitting. Bovenaan de brief staat “Mahnbescheid” of “Vollstreckungsbescheid”. Let op: het gaat hier om een betalingsbevel (Mahnbescheid) of een betalingsbevel dat is omgezet in een executoriale titel (Vollstreckungsbescheid).

Wat is een Mahnbescheid?

Een Mahnbescheid is een officiële brief van een Duitse rechtbank met daarin een vordering op een persoon of een bedrijf. Als een factuur niet is betaald, kan de schuldeiser bij de rechtbank een Mahnbescheid aanvragen om zijn geld op te eisen. Voordat de rechtbank dit afgeeft, wordt de ingediende vordering van de schuldeiser globaal getoetst. De rechtbank controleert niet de feiten van de zaak en of de vordering terecht is, alleen de formele juistheid van de informatie. De ontvanger moet zelf controleren of de vordering bestaat.

Wat kan de ontvanger van een Mahnbescheid doen?

Controleer het Mahnbescheid: het bedrag van de vordering, de schuldeiser en respecteer de gestelde termijnen / deadlines (“Fristen”). Als deze termijn verloopt kan er een Vollstreckungsbescheid worden uitgevaardigd.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Betaling: als de claim klopt is de eenvoudigste oplossing om de claim te betalen.
  • Bezwaar maken (“Widerspruch einlegen”): Als de vordering onterecht of onjuist is kan er bezwaar ingediend worden, raadpleeg hiervoor een advocaat. Als het bezwaar te laat wordt ingediend hangt het ervan af of de schuldeiser al een executoriale titel (Vollstreckungsbescheid) heeft aangevraagd. Als de executoriale titel is afgegeven, wordt het bezwaar behandeld als een bezwaar tegen die titel. Als een executoriale titel nog niet is afgegeven, wordt het late bezwaar behandeld als een tijdig bezwaar. De rechtbank informeert de schuldeiser over het bezwaar. De schuldeiser moet dan het verzoek indienen om de zaak voort te zetten als een gewone rechtszaak. Doet hij dit niet, dan stopt de procedure.
  • Betalen in termijnen: als het niet mogelijk is om de hele vordering in één keer te voldoen, kan de ontvanger proberen een betalingsregeling te treffen met de crediteur. De crediteur is niet verplicht om met een dergelijke regeling in te stemmen.

Het is raadzaam om tijdig contact op te nemen met een advocaat als een Mahnbescheid ontvangen wordt. Deze helpt om de opties te begrijpen, verdere stappen te plannen en belangen te beschermen.

Wat is een Vollstreckungsbescheid?

Een Vollstreckungsbescheid is een wettelijke maatregel die door een Duitse rechtbank wordt genomen als er niet of niet met succes is gereageerd op het Mahnbescheid. De schuldeiser kan een Vollstreckungsbescheid aanvragen om de tenuitvoerlegging van de openstaande vordering te starten.

Wat kan de ontvanger van een Vollstreckungsbescheid ondernemen?

  • Net als bij het Mahnbescheid is het belangrijk om het Vollstreckungsbescheid zorgvuldig te controleren. Zorg ervoor dat alle gegevens correct zijn en reageer tijdig.
  • Bezwaar maken (“Einspruch einlegen”): Als de executoriale titel (Vollstreckungsbescheid) onrechtmatig is of fouten bevat, kan er binnen de gestelde termijn bezwaar aangetekend worden. Dit bezwaar moet schriftelijk met motivering worden ingediend. Het bezwaar maakt de executoriale titel in eerste instantie ongeldig en de rechtbank zal de zaak opnieuw bekijken. Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de executoriale titel / Vollstreckungsbescheid, wordt deze bindend. Op enkele uitzonderingen na kan het Vollstreckungsbescheid dan niet meer worden aangevochten.
  • Probeer betalingsregelingen te treffen met de schuldeiser om beslaglegging te voorkomen.

Let op: Ook als de termijn voor een bezwaar tegen het Vollstreckungsbescheid is verstreken, kan het onder bepaalde omstandigheden nog steeds mogelijk zijn om de tenuitvoerlegging te voorkomen. Hiervoor moet een “verzoek tot herstel” ingediend worden bij de rechtbank (“Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand”). Hierin moet uitgelegd worden waarom er niet op tijd bezwaar aangetekend is tegen het Vollstreckungsbescheid. De rechtbank zal controleren of er goede redenen zijn voor de vertraging en of het bezwaar nog steeds ontvankelijk is.

Kortom: het is raadzaam om in alle gevallen tijdig juridisch advies in te winnen om uw rechten zo goed mogelijk te beschermen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anne-Marie van Dijk of Stephan Diel van de German Desk, zij kunnen u zowel in Nederland als in Duitsland bijstaan dankzij hun dubbele toelating.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan