Updates / MVO in de toekomst deel II: CSRD
29 12 2022

MVO in de toekomst deel II: CSRD

In deze serie worden enkele belangrijke MVO wetsvoorstellen. In het eerste deel is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van MVO. In dit tweede deel wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) behandeld.

Op 21 juni 2022 is de definitieve versie van de Corporate Sustainability Reporting Directive tot stand gekomen. De CSRD verplicht (niet-financiële) ondernemingen om duurzaamheidsinformatie bekend te maken en op te nemen in het bestuursverslag. Tot deze duurzaamheidsinformatie behoren onder meer duurzaamheidsrisico’s, verduurzamingskansen en de gevolgen van bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu. Dit moet zorgen voor betere en meer transparante duurzaamheidsinformatie.

Reikwijdte CSRD

De CSRD wordt van toepassing op de volgende in Europa gezetelde ondernemingen:

  • ondernemingen die voldoen aan 2 van de volgende 3 eisen:
  1. meer dan 250 werknemers;
  2. een omzet van meer dan EUR 40 miljoen; en/of
  3. meer dan EUR 20 miljoen aan activa;
  • beursgenoteerde ondernemingen, met uitzondering van beursgenoteerde micro-ondernemingen, en;
  • verzekeraars en kredietinstellingen.

Niet in Europa gezetelde ondernemingen zijn verplicht een duurzaamheidsverslag in te dienen, indien ze meer dan € 150 miljoen netto-omzet in de EU en ten minste één dochter­onderneming of filiaal in de EU hebben. In dat verslag moeten zij informatie verschaffen over impact op milieu, governance en sociale kwesties.

Publicatiestandaarden

Om een kader te creëren waarbinnen de duurzaamheidsinformatie onder de CSRD gepubliceerd moet worden, zijn er in concept European Sustainability Reporting Standards opgesteld, oftewel duurzaamheidspublicatiestandaarden. Het huidige concept is vrij complex en bestaat uit 13 duurzaamheidsaspecten en 137 publicatiebepalingen. De verwachting is dat de uiteindelijke standaarden eenvoudiger zullen zijn.

Voor niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven geldt dat zij zelf de keuze hebben of zijn gebruik maken van de duurzaamheidspublicatiestandaarden of niet. Voor beursgenoteerde MKB-bedrijven zullen eenvoudigere standaarden gelden dan voor grote beursgenoteerde bedrijven.

Inwerkingtreding

Afhankelijk van verdere uitwerking en goedkeuring, treedt de CSRD in 3 fases in werking:

  • vanaf 2024 voor ondernemingen van openbaar belang met meer dan 500 werknemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan netbeheerders en pensioenfondsen;
  • vanaf 2025 voor alle grote ondernemingen, en;
  • vanaf 2026 voor beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en bepaalde verzekeringsmaatschappijen.

Tot slot

Naar verwachting zal de CSRD – afhankelijk van het type onderneming – vanaf 2024 in werking treden. Voor niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven zal de CSRD vanaf 2025 van kracht worden en dienen zij vanaf 2026 aan duurzaamheidsrapportage te voldoen. De ondernemingen waarop de CSRD van toepassing zal worden moeten rekening houden met een substantiële uitbreiding van hun publicatieplicht.

Deel I van de reeks leest u hier. Deel III van de reeks leest u hier.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan