Updates / Overgangsrecht onder de Omgevingswet: de Afdeling biedt duidelijkheid
29 03 2024

Overgangsrecht onder de Omgevingswet: de Afdeling biedt duidelijkheid

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 houdt één onderwerp de gemoederen flink bezig, te weten welk recht nu van toepassing is als een bestemmingsplan wordt vernietigd: is dat het ‘oude recht’ zoals dat gold onder de Wabo en de Wro, of is dat toch al het nieuwe recht zoals dat volgt uit de Omgevingswet?

Het antwoord op deze prangende vraag is terug te vinden in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) in de uitspraak van 27 maart 2024. En dat nog wel in een stroomschema.

Dit stroomschema maakt duidelijk welk recht nu eigenlijk van toepassing is als er ná 1 januari 2024 een nieuw besluit wordt genomen over een al vastgesteld bestemmingsplan, inpassingsplan, exploitatieplan, uitwerkingsplan en wijzigingsplan. Wordt het vastgestelde plan(deel) naar aanleiding van een beroep bij de Afdeling vernietigd, dan kan de Omgevingswet namelijk al op het nieuwe besluit van toepassing zijn als:

a) er niet óók een verzoek om voorlopige voorziening was ingediend;

b) er binnen de beroepstermijn wél een verzoek om voorlopige voorziening was ingediend, het plandeel vervolgens door de voorzieningenrechter werd geschorst en het plan vervolgens geheel wordt vernietigd door de Afdeling, en;

c) er buiten de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend en het plan in de hoofdzaak vervolgens geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd.

Mocht een onder het oude recht vastgesteld plan dus worden vernietigd, dan is het belangrijk om het stroomschema goed bij de hand te houden. Het toepasselijke recht kan immers nogal verschillen. Wilt u meer weten over het overgangsrecht onder de Omgevingswet? Neemt u dan contact op met Robin Evens.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan