Updates / Rechtskeuze Erfrechtverordening ook voor niet EU-onderdanen
06 11 2023

Rechtskeuze Erfrechtverordening ook voor niet EU-onderdanen

In Europa regelt de Erfrechtverordening (ErfVo) welk recht van toepassing is op een grensoverschrijdende erfenis. In artikel 22 ErfVo is vastgelegd dat er voor het toepasselijk recht een rechtskeuze kan worden gemaakt voor het recht van de eigen nationaliteit. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs duidelijk gemaakt dat dit ook geldt voor niet EU-onderdanen die wonen in een lidstaat.

In het arrest van het Europees Hof van Justitie van 12 oktober 2023 (ECLI:EU:C:2023:766) ging het om een Oekraïens staatsburger die woont in Polen en daar mede-eigenaar is van onroerend goed. Zij wilde in Polen een testament laten opstellen en daarin een rechtskeuze maken voor het Oekraïens recht.

Hof van Justitie 12 oktober 2023

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit mogelijk is. Ook onderdanen van een derde land (niet EU-land) die in een lidstaat van de Unie wonen, kunnen in beginsel kiezen voor het recht van dat derde land als het recht dat zijn erfopvolging in het geheel beheerst.

Echter, er moet gelet op artikel 75 ErfVo wel rekening worden gehouden met eventuele bilaterale overeenkomsten tussen de betreffende EU-lidstaat en het derde land waarin het op het gebied van erfopvolging toepasselijke recht wordt aangewezen en waarin niet uitdrukkelijk wordt voorzien in de mogelijkheid om een ander recht te kiezen. Als een dergelijke overeenkomst is gesloten vóór de vaststelling van de Erfrechtverordening dan gaat die overeenkomst voor. Dit kan tot gevolg hebben dat een onderdaan van het betreffende land die in de betrokken lidstaat woont niet de mogelijkheid heeft om het op zijn erfopvolging toepasselijke recht te kiezen of het recht van dat land niet kan kiezen voor zijn gehele erfopvolging.

De volledige beschikking van het Hof van Justitie leest u hier: CURIA – Documents (europa.eu).

Heeft u vragen over vereffeningen, andere erfrechtelijke onderwerpen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Christiane Verfuurden of met één van de andere advocaten van Team Familie- en erfrecht.

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan