Updates / Wbk aangenomen door Tweede Kamer
02 01 2023

Wbk aangenomen door Tweede Kamer

Op 20 december is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders (de Wbk) aangenomen door de Tweede Kamer. De Wbk verplicht werkgevers om hun interne meldingsregeling aan te passen en biedt een betere bescherming voor klokkenluiders. Eerder informeerden wij u al in dit artikel over de Wbk.

Het aangenomen wetsvoorstel wijkt op aantal punten af van het eerdere wetsvoorstel, zoals:

  • het Huis voor Klokkenluiders krijgt de mogelijkheid om bestuursrechtelijke sancties zoals lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes op te leggen bij benadeling van een klokkenluider;
  • het benadelingsverbod wordt uitgebreid zodat naast natuurlijke personen ook rechtspersonen die een klokkenluider bijstaan hier expliciet onder vallen; en,
  • er kunnen eisen worden gesteld aan vertrouwenspersonen bij wie een anonieme melding kan worden gedaan, zoals het hebben van een gecertificeerde opleiding, het afleggen van een eed en de onafhankelijkheid van de werkgever.

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, is het aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel goed te keuren. Het is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zal stemmen.

Ondanks dat de Wbk nog niet in werking is getreden, geldt de Wbk al vanaf eind 2021 voor overheidsinstanties. Zodra de Wbk in werking treedt zal deze ook gelden voor private werkgevers met meer dan 50 werknemers en Wwft-plichtige organisaties. Voor private werkgevers met tussen de 50 en 249 werknemers geldt een overgangsperiode van twee jaar voor het inrichten van een meld- en onderzoekspunt.

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan