Updates / Magische truffels géén voedingsmiddel!?
14 09 2022

Magische truffels géén voedingsmiddel!?

In Nederland geldt een lager tarief voor BTW op voedingsmiddelen. Dit verlaagde tarief kan slechts op een afgebakende categorie aan producten worden toegepast. Soms is het onduidelijk hoe een product moet worden gekwalificeerd. Dit laat de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 augustus 2022 zien. Hierin is antwoord gegeven op de vraag of magische eetbare truffels voedingsmiddelen zijn in de zin van de Wet op de Omzetbelasting (Wet OB).

De verkoper van magische truffels heeft bij de aangifte voor BTW over deze producten het verlaagde tarief zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 onder a van de Wet OB toegepast. Dit tarief wordt in Nederland berekend voor voedingsmiddelen, zoals groenten en fruit. De belastingdienst was het hier niet mee eens en heeft een naheffing opgelegd. De verkoper heeft hiertegen bezwaar en beroep ingediend. De vraag die beantwoord wordt is hoe de definitie van voedingsmiddelen luidt voor het berekenen van het BTW tarief.

Wat zegt de wet?

Op grond van de Richtlijn 2006/112/EG (Btw-richtlijn 2006) mogen lidstaten een verlaagd tarief aan BTW toepassen op bepaalde categorieën goederen en diensten. De categorieën zijn gespecificeerd en opgenomen in Bijlage III bij de Btw-richtlijn 2006. Levensmiddelen zijn daarin als volgt gedefinieerd:

“Levensmiddelen (met inbegrip van dranken, maar met uitsluiting van alcoholhoudende dranken) voor menselijke en dierlijke consumptie, levende dieren, zaaigoed, planten en ingrediënten welke gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen, alsmede producten die gewoonlijk bestemd zijn ter aanvulling of vervanging van levensmiddelen.”

Het begrip moet dus zo worden uitgelegd dat het product betrekking moet hebben op alle producten met voedingsstoffen die bijdragen aan de opbouw, de energievoorziening en de regulering van het menselijk organisme. In Nederland is de Btw-richtlijn verwerkt in de Wet OB. Daarin is niet gekozen voor de term levensmiddel, maar voedingsmiddel. Voor de definitie van voedingsmiddel is dezelfde omschrijving gebruikt als in de Btw-richtlijn.

Geen levensmiddel

De rechtbank komt tot het oordeel dat de magische truffels geen levensmiddelen zijn zoals bedoeld in de Btw-richtlijn. Dit omdat deze een hallucinerende werking hebben. De truffels worden daarom alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar. Gelet op de werking van de truffels en de hoeveelheid die je ervan kan nemen, kan geen sprake zijn van een product dat voedingsstoffen bevat die dienen voor opbouw en energievoorzieningen van het menselijk organisme. Hieruit kan worden afgeleid dat het feit dat het is gemaakt van een natuurlijk product bestaande uit schimmels van zwamdraden en paddenstoelen en oraal wordt toegediend, dit niet anders maakt. Dat geruime tijd voor paddo’s een andere kwalificatie is toegepast, maakt dit ook niet anders. Dit betekent dat de verkoper niet het verlaagde BTW tarief over dit product had mogen berekenen.

Verlaging BTW op groenten en fruit

Dat er discussie kan ontstaan over de kwalificatie van een voedingsmiddel en het BTW tarief, illustreert de hierboven genoemde uitspraak. Dat het lastig is BTW op bepaalde producten te verlagen, blijkt wel uit het feit dat ondanks het voornemen van het kabinet, de BTW op groente en fruit nog niet is verlaagd. Dit houdt ook verband met de definitie van groenten en fruit, aldus verklaring van een medewerker van de belastingdienst. Duidelijk moet zijn wat daaronder wordt verstaan, om discussie te voorkomen.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan