Updates / Ouder procedeert onrechtmatig tegen leerkracht en school
12 12 2023

Ouder procedeert onrechtmatig tegen leerkracht en school

Leerkracht en school(bestuur) voor de rechter slepen? Het is nogal een stap, maar het gebeurt steeds meer. Het (vermeend) gedrag van een leerkracht vormt voor sommige ouders reden om een dagvaarding te sturen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. In deze zaak beschuldigt een ouder een leerkracht van het fysiek en verbaal straffen en vernederen van haar kind. Dit rekent deze ouder zowel de leerkracht als het schoolbestuur aan. Wat vindt de rechtbank?

In 2019 is er op een basisschool in Noord-Holland enorme spanning tussen ouders, leerkrachten en het bestuur van de school. De reden: er gaan verhalen rond dat een lerares zich verschrikkelijk gedraagt tegen groep 3-leerlingen. De leerkracht schijnt leerlingen fysiek en verbaal te straffen. Zij zou hard schreeuwen, kinderen vertellen dat hun ouders dom zijn en kinderen in een hok plaatsen. Op de school barst de bom wanneer een groep ouders zich met ernstige zorgen meldt bij de leerkracht en de schoolleiding. De school besluit hierop een onderzoek in te stellen en de leerkracht tijdelijk op non-actief te zetten. Het onderzoeksrapport van Bureau Bezemer en Schubad stelt echter onomwonden dat er geen enkele aanwijzing is dat de beschuldigingen waar zijn. De onderzoekers stellen dat de gedragingen niet door ouders zelf zijn waargenomen en dat zij feitelijk niet kunnen kloppen.

De dagvaarding

Een ouder laat het er niet bij zitten en dagvaardt in 2023 de leerkracht en het schoolbestuur. De ouder wil een verklaring voor recht dat zowel de leerkracht als (het bestuur van) de school onrechtmatig tegen haar kind heeft gehandeld. Ook wil zij vergoeding voor de door haar kind geleden schade. De beschuldigingen zijn niet mals. De ouder stelt dat er een inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van haar kind heeft plaatsgevonden, dat het gedrag van de leerkracht niet verenigbaar is met de menselijke waardigheid, dat de leerkracht niet heeft gehandeld zoals van een leerkracht verwacht mag worden, dat zij het gezag dat haar als leerkracht toekomt niet rechtvaardig en met mededogen heeft uitgevoerd en dat er inbreuk is gemaakt op het zelfbeschikkingsrecht van haar kind.

Rechtbank wijst vorderingen af

De rechtbank maakt korte metten met de dagvaarding. De stellingen van de ouder zijn te algemeen en volstrekt niet onderbouwd, vindt de rechtbank. Volgens het onderzoeksrapport van 2019 dat in opdracht van het schoolbestuur is gemaakt en door de ouder als bewijsmiddel is gebruikt, is er geen enkele aanwijzing dat de leerkracht zich jegens haar leerlingen slecht heeft gedragen. De consequentie is dat de ouder naar het oordeel van de rechtbank niet aan haar stelplicht heeft voldaan.

Dure les voor ouder

De proceskeuzes komen deze ouder duur te staan. Het schoolbestuur heeft gevraagd om de ouder te veroordelen in de volledige proceskosten, waaronder advocaatkosten, die het schoolbestuur heeft gemaakt. De rechtbank kent dit bij uitzondering toe, omdat er sprake is van het onrechtmatig instellen van een procedure. De rechtbank vindt bovendien dat (de advocaat van) de ouder had moeten meewegen dat door het voeren van deze kansloze procedure, gelden die bestemd zijn voor het onderwijs aan die bestemming zijn onttrokken. Ook de leerkracht krijgt de proceskosten vergoed, in haar geval zijn het forfaitaire bedragen omdat ze niet om meer heeft gevraagd, én een schadevergoeding. Zij heeft namelijk als tegenvordering schadevergoeding geëist wegens schending van haar goede eer en naam. De rechtbank is het hiermee eens. Wel zijn alle aan de leerkracht en het schoolbestuur te betalen bedragen iets gematigd omwille van de financiële situatie van de ouder.

Contact

Wilt u meer weten over rechten en plichten in het onderwijs? Neemt u dan contact op met Nicole Niessen (teamleider Onderwijs).

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan