Updates / ROC mocht verzoek om aangepast onderwijs afwijzen
18 07 2023

ROC mocht verzoek om aangepast onderwijs afwijzen

Op 21 april 2023 heeft de klachten- en bezwarencommissie mbo en hbo geoordeeld dat een student, die niet de motivatie heeft om één dag begeleide onderwijstijd op school bij te wonen gedurende het volgen van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl), geen recht heeft op een aangepast onderwijsaanbod.

Anoniem advies Klachten- en Bezwarencommissie Onderwijsgeschillen

De student volgt in het studiejaar 2022-2023 de bbl opleiding niveau 3. Een bbl opleiding betekent dat de student vier dagen beroepspraktijkvorming verricht op een werkplek en één dag begeleide onderwijstijd op de opleiding heeft. Tijdens de begeleide onderwijstijd krijgen de studenten naast vakinhoudelijk onderwijs ook algemeen vormend onderwijs. Op 5 januari jl. heeft de student aan zijn docent gevraagd om de begeleide onderwijstijd online op de werkplek te volgen en enkel voor het bespreken van zijn studievoortgang naar de opleiding te komen. Op 10 januari jl. heeft de onderwijsmanager het verzoek van de student afgewezen en gesteld dat studenten een verplicht aantal uren begeleidende onderwijstijd moeten volgen op de opleiding. De student dient een klacht in over de begeleiding en ondersteuning tijdens de begeleide onderwijstijd en de afwijzing van het verzoek om een aangepast onderwijsaanbod.

Standpunt van de student

De student stelt moeite te hebben zichzelf te motiveren op de dagen dat hij op de opleiding is. De student acht de begeleiding matig en het zelfstandig werken geeft hem weinig tot geen motivatie. De opleiding gedoogt dat hij tijdens de begeleide onderwijstijd Netflix kijkt, omdat hij de opdrachten snel af heeft. De student geeft aan op zijn werkplek wel gemotiveerd te zijn. De begeleiding, ondersteuning en het werk van zijn leermeester maken hem leergierig. Het ROC heeft met hem niet gesproken over de motivatieproblemen die zichtbaar waren. Ook had de opleiding zijn ouders over die motivatieproblemen moeten informeren gezien zijn leeftijd bij aanvang van de bbl opleiding (17 jaar).

Standpunt van het ROC

Het ROC erkent dat de start op de opleiding niet goed is geweest, maar er is inmiddels een passende oplossing gevonden. Dat de student motivatieproblemen heeft op schooldagen is bekend. De oorzaken van de motivatieproblemen liggen uitsluitend bij de student zelf, van wie ook een zekere mate van zelfstandigheid wordt verwacht. Extra begeleiding en ondersteuning of aanpassing van het onderwijsaanbod is niet nodig, aangezien de student niet beschikt over een diagnose die dat rechtvaardigt. Dat de ouders graag van de motivatieproblemen op de hoogte waren geweest was voor de klacht niet bekend. Op het inschrijfformulier was niet aangekruist dat de ouders over de studievoortgang moeten worden geïnformeerd. Naast dat de verzochte aanpassing bij afwezigheid van een handicap of chronische ziekte op grond van de onderwijswetgeving niet is toegestaan, betwijfelt de instelling of deze specifieke aanpassing zal bijdrage aan de oplossing van het motivatieprobleem

Oordeel van de Commissie

De Commissie oordeelt dat de klacht over gebrekkige ondersteuning en begeleiding van de student gegrond is. De opleiding heeft volgens de Commissie onvoldoende moeite gedaan om de student te begeleiden. Oorzaken buiten de student om hebben mogelijk de motivatie negatief beïnvloed. Hoewel de opleiding constateerde dat de student gedemotiveerd was, heeft er geen oplossingsgericht gesprek plaatsgevonden en ontbreken registraties van ondersteuningsinspanningen. De klacht over het niet informeren van de ouders is daarentegen niet gegrond. Vanaf zijn 16e beslist de mbo student of diens ouders inzage mogen hebben in diens studievoortgang. De student had echter geen toestemming gegeven om deze informatie met de ouders te delen.

De klacht over de afwijzing van het verzoek om een aangepaste vorm van begeleide onderwijstijd acht de Commissie ongegrond. De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht het ROC om een minimum aantal uren begeleide onderwijstijd aan te bieden. Dat zijn 200 klokuren die niet mogen worden ingevuld met begeleiding door de leermeester op de werkplek, omdat de leermeester geen onderdeel van het onderwijsteam is. Het instellingsbestuur heeft terecht het verzoek afgewezen, aangezien de student geen handicap of chronische ziekte heeft en fysiek onderwijs op de opleiding de norm is.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan