Updates / Verbod om faillissement aan te vragen
20 03 2023

Verbod om faillissement aan te vragen

Ruziënde aandeelhouders zijn van alle tijden. De kans op ruzies neemt alleen maar toe in tijden van economische tegenwind. De ene aandeelhouder wil de problemen linksom oplossen door hard te saneren. De andere aandeelhouder wil de problemen rechtsom oplossen door te investeren. Het komt dan regelmatig voor dat de gezamenlijk gedreven vennootschap de dupe wordt van zo’n geschil tussen haar aandeelhouders. De vennootschap kan in het ergste geval dan failliet gaan.

Sterker nog, in sommige gevallen kan zelfs één van de ruziënde aandeelhouders belang krijgen bij het faillissement van de vennootschap. Bijvoorbeeld omdat daarmee de mogelijkheid ontstaat om de gezamenlijk door de vennootschap gedreven onderneming over te nemen van de curator. Zo kan de onderneming daarna worden doorgestart zonder de lastige andere aandeelhouder. Het is vaak makkelijker om zaken te doen met een neutrale en op afstand staande curator dan met de geëmotioneerde mede-aandeelhouder.

Een andere reden om een faillissement na te streven is het voorkomen of stoppen van ingewikkelde procedures, aangespannen tegen of door de vennootschap. Het faillissement heeft weliswaar geen invloed op de onderliggende vorderingen, maar de zin en mogelijkheden om hierover te procederen nemen rap af. Zeker als de boedel (nagenoeg) leeg is. Het faillissement heeft in die zin een dempend effect.

Een voorbeeld van zo’n situatie deed zich recent voor in een procedure beslecht door de Rechtbank Limburg. Een 51%-aandeelhouder probeerde, via de weg van de aandeelhoudersvergadering, uit te lokken dat een vennootschap haar eigen faillissement zou gaan aanvragen. De andere 49%-aandeelhouder was het daarmee niet eens, maar voorzag dat zij zou worden overstemd in de aandeelhoudersvergadering.

De 49%-aandeelhouder had ook een duidelijk belang bij het voorkomen van een faillissement. De vennootschap had namelijk, vertegenwoordigd door de 51%‑aandeelhouder die tevens bestuurder was, onder meer al het onderhanden werk overgedragen aan een andere aan haar gelieerde vennootschap. Hierdoor was de vennootschap helemaal leeg. Het was niet ondenkbaar dat een curator die overdracht niet ongedaan zou (kunnen) maken. In een lege boedel kunnen van een curator niet altijd alle denkbare acties worden verwacht.

Er was dus een list nodig om het faillissement te voorkomen. De advocaat van de 49%-aandeelhouder verzon die list. In kort geding vorderde hij onder meer een verbod om gedurende een periode van een jaar een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen voor het nemen van een beslissing over het aanvragen van het eigen faillissement dan wel surseance van betaling. De kort geding rechter wijst dat verbod toe.

Een verbodsactie in kort geding om een eigen faillissementsaangifte te voorkomen is weliswaar geen nieuw gereedschap in de gereedschapskist, maar wordt niet vaak ingezet, ondanks bewezen effectiviteit. Het is dus zinvol om te weten dat deze hamer in de gereedschapskist ligt, voor het geval de lijmtube leeg is.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan