Updates / Ontwikkelingen wetsvoorstel ‘internationalisering in balans’
08 05 2024

Ontwikkelingen wetsvoorstel 'internationalisering in balans'

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een wetsvoorstel gepresenteerd om de instroom van internationale studenten naar Nederland te beperken en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de Nederlandse taal belangrijker wordt in het hoger onderwijs. De Raad van State is positief in het advies over het wetsvoorstel. Daarmee lijkt de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2025 weer een stukje dichterbij. Wat staat het hoger onderwijs te wachten.

De Raad van State is over het algemeen positief over het wetsvoorstel en kan de minister volgen in de noodzaak om internationale studentenaantallen in balans te brengen en het Nederlands als onderwijstaal te versterken. Wel zijn er enkele verbeterpunten. Zo zou er meer onderscheid gemaakt moeten worden tussen het hogescholen en universiteiten. Hogescholen kennen een lagere en stabielere instroom van internationale studenten dan universiteiten. Sommige onderdelen van het wetsvoorstel zouden niet, of in lichtere vorm, op hogescholen van toepassing moeten zijn.

Numerus fixus

De minister wil met het wetsvoorstel hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid geven om makkelijker een numerus fixus in te zetten voor specifieke bachelor- en associate degree-opleidingen. Volgens de Raad van State zou een ‘capaciteitsfixus’ voor opleidingen die grote aantallen internationale studenten aantrekken een geschikt middel kunnen zijn.

De Raad van State tekent wel aan dat de fixus niet de heilige graal is om internationalisering in balans te brengen. Op verschillende beleidsterreinen zal voor de lange termijn moeten worden nagedacht over de plaats van internationalisering in het hoger onderwijs en de samenleving. Hierin hebben de instellingen zelf ook een rol, onder andere door te sturen op het onderwijsaanbod en door het sluiten van bestuurlijke akkoorden.

Amendement numerus fixus

De Tweede Kamer heeft een amendement over numerus fixus aangenomen. Dit amendement regelt dat instellingen een fixus kunnen toepassen voor anderstalige trajecten binnen opleidingen. De Tweede Kamer zou willen dat instellingen al in het academisch jaar 2025-2026 deze fixus kunnen inzetten. De Raad van State vraagt de regering te reflecteren op dit amendement aangezien onduidelijk is of op zo’n korte termijn deze fixus ingezet kan worden. Zo moet er bijvoorbeeld een selectieprocedure worden ingericht.

Akkoorden hoger onderwijsinstellingen

De minister en de Tweede Kamer hebben de instellingen opgeroepen vóór inwerkingtreding van de wet maatregelen te nemen om de instroom van internationale studenten te beperken. De koepelorganisaties van de universiteiten (UNL) en hogescholen (VH) hebben hier gehoor aan gegeven en zelf maatregelenpakketten opgesteld.

Instellingen krijgen in het wetsvoorstel de mogelijkheid om gezamenlijk aanvragen te doen voor anderstalige opleidingen. In een ‘clusteraanvraag’ kunnen de instellingen aantonen dat zij gezamenlijk hebben nagedacht over het aantal anderstalige opleiding en de verspreiding daarvan in een bepaalde regio. De Raad van State adviseert in de wetstekst zelf op te nemen dat ‘zelfsturing’ de voorkeur heeft boven ingrijpen. Ook adviseert de Raad van State dat instellingen verplicht zijn ‘op overeenstemming gericht overleg’ te voeren vóór ze een clusteraanvraag indienen.

1 januari 2025

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zijn dit belangrijke veranderingen per 1 januari 2025 voor universiteiten en hogescholen:

  • toestemmingsvereiste voor niet-Nederlandstalige opleidingen; meer mogelijkheden om capaciteitsfixus toe te passen voor (anderstalige trajecten binnen) opleidingen;
  • gezamenlijk aanvragen van anderstalige opleidingen wordt mogelijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees ook deze eerdere blog over het onderwerp.

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan