Updates / Vennootschapsrecht: wetgevingsupdate 1 januari 2024
01 01 2024

Vennootschapsrecht: wetgevingsupdate 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 treedt weer een aantal wetswijzigingen en nieuwe regelgeving in werking. In dit artikel zetten wij kort de op het gebied van het vennootschapsrecht voor u relevante wijzigingen op een rijtje. Zo blijft u op de hoogte van de laatste vennootschapsrechtelijke ontwikkelingen en krijgt u inzicht in hoe (en of) deze ontwikkelingen van invloed zijn op uw onderneming.

Op 1 januari 2024 treedt onder meer de Wet online oprichting besloten vennootschappen in werking. Ook de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) brengt voor veel ondernemingen een aantal interessante gevolgen teweeg. Wij lichten het hieronder nader toe.

Wet online oprichting besloten vennootschappen

Per 1 januari 2024 treeft de Wet online oprichting besloten vennootschappen in werking, ter implementatie van de “Richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht”. Doel van genoemde richtlijn is het bevorderen van vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de Europese Unie.

De Wet online oprichting besloten vennootschappen maakt het voor natuurlijke én rechtspersonen mogelijk om langs elektronische weg een besloten vennootschap op te richten. Vooralsnog is oprichting van een besloten vennootschap via elektronische weg alleen mogelijk indien storting op de aandelen in geld plaatsvindt. De bedoeling is namelijk om de online oprichting van besloten vennootschappen in eerste instantie te beperken tot eenvoudige situaties. Als na verloop van tijd blijkt dat online oprichting goed werkt, kan worden overwogen om deze mogelijkheid uit te breiden naar situaties waarin de inbreng op andere wijze dan in geld plaatsvindt.

Is het een natuurlijk persoon die de besloten vennootschap langs elektronische weg wenst op te richten en wordt daarbij gebruik gemaakt van de modelakte van oprichting, dan vindt de oprichting in beginsel plaats binnen vijf werkdagen. Ingeval géén gebruik wordt gemaakt van de modelakte, of indien oprichting (eventueel naast natuurlijke personen ook) plaatsvindt door een of meer rechtspersonen, dan geschiedt de oprichting in beginsel binnen tien werkdagen.

Ten behoeve van de online oprichting van besloten vennootschappen wordt een elektronische omgeving ingericht waarbinnen de elektronische akte tot stand komt. Ook identificatie geschiedt elektronisch. In veel gevallen is het dus niet langer nodig een besloten vennootschap op te richten bij de notaris.

 

Corporate Sustainability Reporting Directive

De Corporate Sustainability Reporting Directive treedt vanaf 2024 stapsgewijs in werking. Uit deze Europese richtlijn volgt – voor grote ondernemingen – de verplichting tot het opstellen van een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage, onder meer ten aanzien van CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, biodiversiteit en mensenrechten. Per 1 januari 2024 zijn alleen die bedrijven gebonden aan het bepaalde in de Corporate Sustainability Reporting Directive, die ook nu al aan de “Non-Financial Reporting Directive” moeten voldoen. Beursgenoteerde mkb-bedrijven zullen vanaf 2026 aan de Corporate Sustainability Reporting Directive moeten voldoen. Niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven volgen naar alle waarschijnlijkheid daarna.

Toch is het ook voor ondernemingen die vooralsnog niet gebonden zijn aan de verplichtingen uit de Corporate Sustainability Reporting Directive van belang van de verplichtingen op de hoogte te zijn en daarmee rekening te houden. Partijen die wél al gebonden zijn aan de richtlijn zullen namelijk strenger kijken naar de bedrijven waarmee zij samenwerken, waaronder hun leveranciers en dienstverleners. Laten zij dat na, dan voldoen zij ook zelf niet aan de richtlijn.

Komend jaar zullen wij u voorzien van meer informatie over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de Corporate Sustainability Reporting Directive: een enorm belangrijk onderwerp dat in de komende jaren mogelijk grote gevolgen heeft voor uw onderneming.

Heeft u vragen over de hierboven genoemde nieuwe wetten? Neem dan contact op met één van onze ondernemingsrecht specialisten. Wij denken graag met u mee!

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan