Updates / Europese Gedragscode voor bedrijven in de voedingssector

In een jaar tijd zijn de aangesloten voedingsbedrijven verdubbeld, van 65 naar 124. Bekende ondernemingen die de Code of Conduct hebben ondertekend zijn onder andere Ahold Delhaize, Coca-Cola en Nestlé. De Code is een van de belangrijkste mijlpalen van de Farm to Fork Strategy, welke op haar beurt weer onderdeel is van de European Green Deal. De European Green Deal heeft als doel het creëren van een klimaatneutraal Europa in 2050. Een belangrijk onderdeel van dit plan is verduurzaming in de voedingssector. De Code of Conduct geeft concrete uitvoering aan deze verduurzaming, waarbij ondernemingen kunnen participeren door ondertekening. Daarmee leveren ze een actieve bijdrage aan verduurzaming, maar zijn wettelijk gezien nergens toe verplicht.

Betrokkenheid van ondernemingen

Er zijn twee pijlers in de Code of Conduct opgenomen, welke zien op de betrokkenheid van ondernemingen. Enerzijds is er de pijler die een algemeen kader van doelstellingen voor zowel kleine als grote ondernemingen vormt, waaruit een gemeenschappelijke visie is geformuleerd om duurzame voedselsystemen te realiseren. Anderzijds worden concrete doelstellingen geformuleerd op basis waarvan ondernemingen de transitie naar duurzame voedselsystemen kunnen maken. Individuele ondernemingen die zichtbaar leiderschap tonen, worden uitgenodigd om verplichtingen aan te gaan tot verduurzaming. Deze worden vervolgens gecontroleerd in termen van vooruitgang in samenhang met de gemeenschappelijke ambities van de Code.

Verplichtingen voor ondernemingen

Wanneer een onderneming de Code ondertekent, stemt ze ermee in om minimaal een verplichting aan te gaan met betrekking tot verduurzaming, welke in de Code verder wordt uitgelegd. Verder zal een onderneming, welke wordt aangemerkt als ‘grote’ onderneming, een jaarlijks rapport publiceren ten aanzien van de geboekte vooruitgang met betrekking tot verduurzaming van voedselsystemen. Voor kleine en middelgrote ondernemingen geldt dat ze wel een rapport dienen te publiceren, maar dat dit globaler mag zijn en maar eens in de twee a drie jaar hoeft.

Hoewel dit in de Code of Conduct wordt omschreven als een verplichting, wordt er wel opgemerkt dat dit geen wettelijke verplichtingen zullen zijn en dat hieruit dus geen enkele vorm van aansprakelijkheid uit kan volgen. Het is vooral beoogd bewustwording en samenwerking tussen ondernemingen te realiseren.

Verduurzaming

De Code of Conduct beoogt verduurzaming op drie verschillende vlakken, namelijk:

  • voedselconsumptie, patronen voor gezonde en duurzame voeding;
  • interne processen, bedrijfsvoering en organisatie;
  • toeleveringsketen in combinatie met primaire producenten/andere actoren.

Er zijn algemene doelstellingen geformuleerd voor bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gezond voedsel voor iedereen in de EU, het tegengaan van voedselverspilling, het creëren van een klimaat neutrale voedselketen en het aangaan van samenwerkingen binnen de toeleveringsketen van de voedselindustrie. Het is vervolgens aan de ondernemingen om hierbij met innovatieve ideeën te komen binnen hun vakgebied, welke vervolgens kunnen worden toegepast in de praktijk teneinde de voedingssector duurzamer te maken.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan