Updates / Intrekking van een tussentijdse uitdelingslijst, mag dat?
30 03 2023

Intrekking van een tussentijdse uitdelingslijst, mag dat?

Artikel 4:218 BW bepaalt dat een door de rechtbank benoemde vereffenaar van een nalatenschap verplicht is een rekening en verantwoording met een uitdelingslijst ter kennisneming van een ieder neer te leggen bij hetzij de rechtbank hetzij een boedelnotaris.

In de zaak die heeft geleid tot de beschikking van de Hoge Raad van 3 februari 2023 had de vereffenaar een tussentijdse uitdelingslijst bij de rechtbank neergelegd. Vervolgens heeft de erfgename verzet aangetekend tegen deze tussentijdse uitdelingslijst, omdat zij vragen heeft bij het nut en de noodzaak van een tussentijdse uitdelingslijst. De vereffenaar heeft daarop de tussentijdse uitdelingslijst ingetrokken en een nieuwe aangepaste uitdelingslijst gedeponeerd.

De Hoge Raad overweegt in de eerste plaats dat de rechtbank er terecht van uit is gegaan dat het mogelijk is om gedurende de vereffening uitdelingen aan crediteuren te doen op basis van een tussentijdse uitdelingslijst. De vraag die vervolgens voorlag bij de Hoge Raad was of een eenmaal bij de rechtbank neergelegde tussentijdse uitdelingslijst wel kan worden ingetrokken. Het antwoord op die vraag is ja. De Hoge Raad oordeelt dat de vereffenaar de bevoegdheid heeft om een tussentijdse uitdelingslijst, zolang die nog niet verbindend is, in te trekken. Anders dan de rechtbank oordeelt de Hoge Raad dat voor een rechtsgeldige intrekking van de tussentijdse uitdelingslijst niet vereist is dat sprake is van overduidelijke fouten. Tegen intrekking staat geen rechtsmiddel open. Wel kan de kantonrechter of de rechter-commissaris de vereffenaar ook ten aanzien van het doen van tussentijdse uitdelingen aanwijzingen geven, zoals bedoeld in artikel 4:210 BW.

Intrekking geschiedt doordat de vereffenaar een daartoe strekkende verklaring neerlegt en deze neerlegging bekend maakt op dezelfde wijze als voorgeschreven voor de uitdelingslijst.

Belangrijke conclusies voor de praktijk die uit deze uitspraak van de Hoge Raad getrokken kunnen worden, zijn dat het mogelijk is om gedurende de vereffening op basis van een tussentijdse uitdelingslijst uitdelingen te doen en dat een tussentijdse uitdelingslijst rechtsgeldig kan worden ingetrokken. Daarvoor is niet vereist dat sprake is van overduidelijke fouten. Wel kan een tussentijdse uitdelingslijst alleen worden ingetrokken als die lijst nog niet verbindend is. Het is daarom wel zaak om niet te lichtvaardig een tussentijdse uitdelingslijst neer te leggen.

De volledige beschikking van de Hoge Raad leest u hier.

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan