Updates / Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden
16 03 2023

Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden (Stb. 2023, 52). De Wbk biedt melders van misstanden bij werkgevers een betere bescherming. Naar aanleiding van de Wbk zijn tal van werkgevers verplicht hun interne meldingsregeling aan te passen aan de Wbk. Een belangrijke maatregel onder de Wbk is dat als een melder stelt benadeeld te zijn door zijn werkgever vanwege een melding van een misstand, de bewijslast op de werkgever komt te rusten dat geen sprake is van benadeling.

Enkele onderdelen van de Wbk treden pas op een later moment in werking. Dit betreft de mogelijkheid om anoniem te melden bij de werkgever en de bepalingen over de sanctieafdeling en -bevoegdheid van het Huis van klokkenluiders. Voor deze onderdelen zal nadere regelgeving worden opgesteld. In dat kader zal er een uitvoerings- en handhavingstoets worden verricht naar de sanctietaak en -bevoegdheid van het Huis voor Klokkenluiders.

De Wbk geldt al vanaf eind 2021 voor overheidsinstanties. Vanaf 18 februari 2023 geldt deze ook voor private werkgevers met meer dan 50 werknemers en Wwft-plichtige organisaties. Voor private werkgevers met 50 tot 249 werknemers geldt een overgangsperiode; zij hoeven pas vanaf 17 december 2023 hun interne meldingsregeling aan de Wbk aan te passen.

Meer informatie over de Wbk vindt u in onze Whitepaper en in onze eerdere blogs over de Wbk.

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan